Cập nhật 26/5/2017 - 20:35 - Lượt xem 2281

Tô mầu: Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể

Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể

Chào bé,

Bé cũng thích xem phim hoạt hình và đọc truyện cổ tích phải không? Nào là chuyện tấm cám nè, chuyện sọ dừa nè, và chuyện chàng cóc nè… Tất cả những câu chuyện đó đều cho bé thấy nhân vật chính là người tốt. Còn đối với nhân vật Giêsu trong câu chuyện dưới đây thì bé nghĩ sao? Nào, bé hãy đọc câu chuyện dưới đây do thánh Luca kể lại trong đoạn Lc 22,7-20 nhé:

7 Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua.8 Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua."9 Hai ông hỏi: "Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? "10 Người bảo họ: "Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào,11 thì các anh vào thưa với chủ nhà: "Thầy nhắn ông: Căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?12 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị: các anh hãy dọn ở đó."13 Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người.15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."

17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau.18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến."

19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy."20Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”

Bé đã đọc xong câu chuyện rồi đấy. Qua việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, bé thấy: Chúa yêu thương ta vô hạn. Tình Chúa yêu ta không một tình yêu nào trên thế gian này có thể so sánh được.

Bé sẽ có dịp suy niệm về Bí tích Thánh Thể khi lần hạt Mầu nhiệm thứ năm của Năm Sự Sáng:

Mầu nhiệm Năm Sự Sáng 

Thứ năm: “Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.”

Bây giờ, bé hãy click vào dòng chữ "Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể”. Một bức tranh mô tả câu chuyện trên sẽ xuất hiện, chưa có mầu sắc. Bẽ hãy chấm vào hộp mầu ở bên cạnh bức tranh, và tô màu lên bức tranh. Bé sẽ có một tác phẩm tuyệt đẹp do chính tay bé làm nên. Nào, hãy click vào dòng chữ dưới đây và tô màu nhé:

CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ 

 


Ý cầu nguyện Tháng 01/2022

Ý chỉ chung: Cầu cho nạn kỳ thị và đàn áp tôn giáo

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm