Cập nhật 26/5/2017 - 20:37 - Lượt xem 1314

Tô mầu: Chúa chữa người bại liệt

Chúa chữa người bại liệt

Chào bé,

Bé có biết chuyện Chúa Giêsu chữa người bại liệt không? Câu chuyện này thật dễ thương và cảm động. Bé hãy nghe thánh Maccô kể lại trong đoạn Kinh Thánh Mc 2,1-12 dưới đây. Sau đó bé click vào dòng chữ "Chúa chữa người bại liệt" ở bên dưới câu chuyện. Một bức tranh mô tả câu chuyện trên sẽ xuất hiện, nhưng chưa có mầu sắc. Bẽ hãy chấm vào hộp mầu ở bên dưới bức tranh, và tô màu lên bức tranh. Bé sẽ có một bức tranh tuyệt đẹp do chính tay bé làm nên. Nào, bé hãy đọc câu chuyện dưới đây, và trở thành hoạ sĩ nhé! 

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! "12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! "

Bé đã đọc xong câu chuyện. Nào, hãy click vào dòng chữ dưới đây và tô màu nhé:

Chúa chữa người bại liệt

 


Ý cầu nguyện Tháng 01/2022

Ý chỉ chung: Cầu cho nạn kỳ thị và đàn áp tôn giáo

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm