Cập nhật 25/5/2017 - 0:20 - Lượt xem 1850

Tô mầu: Hoá nuớc thành rượu tại Cana

Tô mầu: Hoá nuớc thành rượu tại Cana

Chào bé,

Bé có yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria không? Để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, hẳn bé vẫn thường lần hạt Mân Côi? Bé có thuộc 20 Mầu Nhiệm Mân Côi không? Hai mươi mầu nhiệm này gồm:

-          Năm Sự Vui: diễn tả thời thơ ấu của Chúa Giêsu.

-          Năm Sự Sáng: diễn tả thời rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu.

-          Năm Sự Thương: diễn tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

-          Năm Sự Mừng: diễn tả vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu.

Bây giờ, mời bé ngắm những bức tranh của Năm Sự Sáng. Những bức tranh này đẹp lắm, nhưng vẫn còn là những nét đen trắng, chưa được tô màu. Bé hãy đọc những đoạn Tin Mừng của Năm Sự Sáng, để hiểu rõ tinh thần của bức tranh, sau đó bé mới có thể tô màu cho chính xác và sống động được!

 Mầu nhiệm Năm Sự Sáng

Thứ hai: “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.”

Câu chuyện dưới đây kể về việc Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Bé hãy nghe thánh Gioan kể lại trong đoạn KT Ga 2,1-12 nhé! 

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

Bé đã đọc xong câu chuyện. Bé hãy click vào dòng chữ "HOÁ NƯỚC THÀNH RƯỢU”. Một bức tranh mô tả câu chuyện trên sẽ xuất hiện, chưa có mầu sắc. Bẽ hãy chấm vào hộp mầu ở bên cạnh bức tranh, và tô màu lên bức tranh. Bé sẽ có một tác phẩm tuyệt đẹp do chính tay bé làm nên. Nào, hãy click vào dòng chữ dưới đây và tô màu nhé:

HOÁ NƯỚC THÀNH RƯỢU

 


Ý cầu nguyện Tháng 01/2022

Ý chỉ chung: Cầu cho nạn kỳ thị và đàn áp tôn giáo

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm