Cập nhật 25/5/2017 - 12:18 - Lượt xem 3689

Bài 11 - Phương pháp hàng đội

Phương pháp hàng đội

I - PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI LÀ GÌ?

Phương Pháp Hàng Đội là cách tổ chức lấy ĐỘI làm đơn vị căn bản trong mọi sinh hoạt.

II - MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH CỦA PPHĐ

Về phương diện Giáo Dục,

- Phương Pháp Hàng Đội cho các em cơ hội nhận ra chính mình, tự đào luyện mình và giúp nhau học tập.

- Phương Pháp Hàng Đội tập cho các em tinh thần trách nhiệm cá nhân và liên đới với nhau qua công việc chung của đội mà các em cùng đảm trách.

- Phương Pháp Hàng Đội tập cho các em biết đoàn kết, yêu thương săn sóc nhau vì cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn khi sinh hoạt với nhau (biết sử dụng tự do).

- Phương Pháp Hàng Đội giúp các em phát triển khả năng tối đa và củng cố những đức tính tốt. Giúp các em phát hiện khả năng tiềm ẩn bằng cách cho các em góp ý và tìm cách thực hiện.

Về phương diện làm việc.

Thời gian và kinh nghiệm đã cho thấy Phương Pháp Hàng Đội là phương pháp tổ chức công việc hiệu quả, vì:

- Mọi người tham gia công việc một cách ý thức, tự nguyện: Người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ.

- Mọi người thấy mình có trách nhiệm, được tôn trọng nên tham gia tích cực. Mọi người được phân chia công việc hợp lý (vừa sức, hợp khả năng)

III - TỔ CHỨC HÀNG ĐỘI THẾ NÀO?

Nên theo quy trình sau đây:

1. Tìm kiếm, chọn lựa những em có phẩm chất tốt, lập thành một đội do chính anh Đoàn Trưởng làm đội trưởng. Sinh hoạt như một đội với mục đích cho các em làm quen tận mắt, tận tay sinh hoạt của đội, cũng như công việc của một đội là thế nào.

2. Chia thiếu nhi thành từng đội, trao đội cho các đội trưởng (ở cùng độ tuổi như nhau) đã được huấn luyện, trong một nghi thức trang trọng nhưng không rườm rà. Từ đây, em là đội trưởng của đội

3. Các trưởng thường xuyên quan sát, theo dõi để giúp đội trưởng (không vô cớ can thiệp vào việc nội bộ của đội)

IV - NHỮNG CHỈ ĐỊNH CẦN THIẾT:

1. Khi trao đội hoặc công tác cho đội trưởng, Huynh trưởng phải tin tưởng. Cần theo dõi, nhưng không phải để bắt lỗi, mà là để hỗ trợ và hướng dẫn

2. Nên để cho các đội trưởng được tham gia, và chia sẻ những ưu tư với trưởng về công việc chung của đoàn bằng việc bàn hỏi riêng, hoặc thông qua các buổi họp đoàn (Trừ trường hợp vì lý do rất tế nhị hoặc vì ích lợi của đoàn, xét ra chưa cần có sự tham gia của đội trưởng thì thôi.)

3. Trưởng thường xuyên gặp các đội trưởng để trao đổi, huấn luyện, ra chương trình, các đội trưởng huấn luyện đội viên. Huynh trưởng giữ uy tín cho đội trưởng trước các đội viên của em.

4. Tận dụng cơ hội cho các em làm việc tự lập, nhằm trợ giúp tiến trình trưởng thành của các em. Áp dụng nguyên tắc phân quyền rõ rệt.

V - KẾT LUẬN

Phương Pháp Hàng Đội là cách giáo dục theo lối tự quản. Phương pháp cần có sự phối hợp nhịp nhàng nhạy bén giữ người thụ huấn và người hướng dẫn mới mong đạt kết quả.

 


Ý cầu nguyện Tháng 01/2022

Ý chỉ chung: Cầu cho nạn kỳ thị và đàn áp tôn giáo

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm